Corona

CORONA-VIRUS UPDATE

Samenvatting Protocol hervatten roei-activiteiten R.V. Zaankanaries

Er mag van de rijksoverheid, op advies van het RIVM, nog in beperkte mate worden geroeid. De Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) heeft een sportspecifiek Protocol opgesteld. Dit sportspecifieke Protocol heeft als leidraad gediend voor het voorliggende Verenigingsprotocol voor Roeivereniging Zaankanaries.

Het bestuur van R.V. Zaankanaries stelt de volgende voorzorgsmaatregelen voor.

 • Er geldt een eenrichtingsverkeer in de loods, via het rechter pad naar binnen, via het linker pad weer terug naar buiten. Deze route staat met pijlen op de grond gemarkeerd.
 • Voorkom grote groepen, spreid daarom de roeimomenten. Roeiafspraken worden via de Zaankanaries Whatapp-groep bekend gemaakt. Maximaal 5 personen tegelijkertijd aanwezig in de loods.
 • Roeien in een eenpersoonsboot is mogelijk voor alle leden.
 • Roeien in een andere boot is alleen mogelijk voor personen uit hetzelfde huishouden.
 • Maximale groepsgrootte is ten alle tijden 4 personen
 • Instructie richt zich op het individuele roeien in eenpersoonsboten.
 • Personen in de risicogroepen (ouderen, chronisch zieken, hartpatiënten, etc.) worden gevraagd terughoudend te blijven.
 • Roeiers mogen alleen naar de club komen om te roeien als ze geen ziekteverschijnselen hebben. Beperking van de lengte duurtraining van tot maximaal 2 uur en niet trainen op hoge intensiteit.
 • Er mag maximaal 1 boot op het vlot. Boten te water wachten op ruime afstand. Boten op de wal blijven buiten het schuifhek wachten.
 • Na het roeien dienen de handvatten van de riemen te worden schoon gemaakt met behulp van de aanwezige hygiënische doekjes en desinfecterend middel.
 • Voor en na het roeien en desinfecteren van de riemen wast iedereen goed de handen, conform de voorschriften van het RIVM.
 • De douches blijven gesloten, m.u.v. calamiteiten (omslaan)
 • De kantine is niet toegankelijk
 • Het delen van bidons of andere drinkbekers blijft niet toegestaan.
 • Deze maatregelen worden gepubliceerd nabij de deur in de loods en op onze website.