Corona

CORONA-VIRUS UPDATE per 5 juni 2021

Samenvatting Protocol hervatten roei-activiteiten R.V. Zaankanaries

Er mag van de rijksoverheid, op advies van het RIVM, weer worden geroeid. De Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) heeft een sportspecifiek Protocol opgesteld. Dit sportspecifieke Protocol (20210601-publicatie-sportspecifieke-protocol.pdf (knrb.nl)) heeft als leidraad gediend voor het voorliggende Verenigingsprotocol voor Roeivereniging Zaankanaries.

Het bestuur van R.V. Zaankanaries stelt de volgende voorzorgsmaatregelen voor.

 • Er geldt een eenrichtingsverkeer in de loods, via het rechter pad naar binnen, via het linker pad weer terug naar buiten. Deze route staat met pijlen op de grond gemarkeerd.
 • Voorkom grote groepen, spreid daarom de roeimomenten. Roeiafspraken worden via de Zaankanaries Whatapp-groep bekend gemaakt. Maximaal 5 personen tegelijkertijd aanwezig in de loods.
 • Roeien in een eenpersoonsboot is mogelijk voor alle leden.
 • Roeien in ploegenboten is mogelijk voor alle leden.
 • De algemene groepsgrootte is per 5 juni vergroot naar maximaal 50 personen.
 • Instructie kan op gelijke voorwaarden als het reguliere roeien plaatsvinden.
 • Personen in de risicogroepen (ouderen, chronisch zieken, hartpatiënten, etc.) worden gevraagd terughoudend te blijven.
 • Roeiers mogen alleen naar de club komen om te roeien als ze geen ziekteverschijnselen hebben.
 • Er mag maximaal 1 boot op het vlot. Boten te water wachten op ruime afstand. Boten op de wal blijven buiten het schuifhek wachten.
 • Na het roeien dienen de handvatten van de riemen te worden schoon gemaakt met behulp van de aanwezige hygiënische doekjes en desinfecterend middel.
 • Voor en na het roeien en desinfecteren van de riemen wast iedereen goed de handen, conform de voorschriften van het RIVM.
 • Binnen draagt iedereen een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten.
 • De kleedkamers en douches zijn weer geopend.
 • De kantine is geopend, ook het buitenterras mag gebruikt worden.
 • We houden voor en na het sporten 1,5 meter afstand. Tijdens het sporten is de 1,5 meter-regel niet van toepassing.
 • Het delen van bidons of andere drinkbekers blijft niet toegestaan.
 • Deze maatregelen worden gepubliceerd nabij de deur in de loods en op onze website.

==================================================

Aanvullend op bovenstaande maatregelen adviseert het bestuur van R.V. Zaankanaries alle leden tijdens handelingen in groepsverband aan de wal of op het vlot een mondkapje te dragen. Formeel zijn deze handelingen onderdeel van de sportbeoefening en is de 1,5 meter-regel niet van toepassing. Het dragen van een mondkapje is hierbij echter een eenvoudige aanvullende maatregel om extra barrières te creëren tegen de mogelijke overdracht.