Corona

CORONA-VIRUS UPDATE per 3 dec 2021

Samenvatting Protocol hervatten roei-activiteiten R.V. Zaankanaries

Er mag van de rijksoverheid, op advies van het RIVM, worden geroeid. De Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) heeft een sportspecifiek Protocol opgesteld. Dit sportspecifieke Protocol (gepubliceerd 1 december) heeft als leidraad gediend voor het voorliggende Verenigingsprotocol voor Roeivereniging Zaankanaries.

Bij vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden met onze secretaris Boudewijn, hij treedt namens het bestuur op als Corona-coördinator (CoCo).

0621880704 (urgent) of secretaris@zaankanaries.nl

Het bestuur van R.V. Zaankanaries stelt de volgende voorzorgsmaatregelen voor.

 • De club is geopend tussen 05.00 en 17.00 voor een bootbezetting van maximaal 2 roeiers plus een instructeur/stuur.
 • Voor toegang tot de soos/kantine, indien daar met meerdere personen verbleven gaat worden, gelden de regels voor de horeca:
  • men dient een coronatoegangsbewijs (CTB of “QR-code”) te tonen
  • dient 1,5 meter onderlinge afstand gehouden te worden
  • men heeft een vaste zitplaats
  • op het terras geldt ook de plicht om een CTB te tonen
 • De kleedkamers en douches zijn geopend, bij meerdere personen in dezelfde ruimte toont men de QR-code aan de eerst aanwezige in die ruimte.
 • De loods is zonder QR-code toegankelijk.
 • Binnen sporten op bijvoorbeeld de ergometers mag, een QR-code moet getoond worden. Indien alleen aanwezig in de accommodatie geldt deze verplichting niet.
 • Voor vrijwilligers die functioneel aanwezig zijn geldt de QR-code verplichting niet.
 • Bij het roeien in de buitenlucht geldt de QR-code verplichting niet. 
 • Er geldt een eenrichtingsverkeer in de loods, via het rechter pad naar binnen, via het linker pad weer terug naar buiten. Deze route staat met pijlen op de grond gemarkeerd.
 • Voorkom grote groepen, spreid daarom de roeimomenten. Roeiafspraken worden via de Zaankanaries Whatapp-groep bekend gemaakt. Maximaal 5 personen tegelijkertijd aanwezig in de loods.
 • Instructie kan op gelijke voorwaarden als het reguliere roeien plaatsvinden.
 • Personen in de risicogroepen (ouderen, chronisch zieken, hartpatiënten, etc.) worden gevraagd terughoudend te blijven.
 • Roeiers mogen alleen naar de club komen om te roeien als ze geen ziekteverschijnselen hebben.
 • Er mag maximaal 1 boot op het vlot. Boten te water wachten op ruime afstand. Boten op de wal blijven buiten het schuifhek wachten.
 • Na het roeien dienen de handvatten van de riemen te worden schoon gemaakt met behulp van de aanwezige hygiënische doekjes en desinfecterend middel.
 • Voor en na het roeien en desinfecteren van de riemen wast iedereen goed de handen, conform de voorschriften van het RIVM.
 • Binnen draagt iedereen een mondkapje, deze mag af tijdens het sporten.
 • We houden voor en na het sporten 1,5 meter afstand. Tijdens het sporten is de 1,5 meter-regel niet van toepassing.
 • Het delen van bidons of andere drinkbekers blijft niet toegestaan.
 • Deze maatregelen worden gepubliceerd nabij de deur in de loods en op onze website.

==================================================

Aanvullend op bovenstaande maatregelen adviseert het bestuur van R.V. Zaankanaries alle leden tijdens handelingen in groepsverband aan de wal of op het vlot een mondkapje te dragen. Formeel zijn deze handelingen onderdeel van de sportbeoefening en is de 1,5 meter-regel niet van toepassing. Het dragen van een mondkapje is hierbij echter een eenvoudige aanvullende maatregel om extra barrières te creëren tegen de mogelijke overdracht.