Welkom

Van harte welkom op de site van roeivereniging Zaankanaries. Je bent hier nu, dus waarschijnlijk geïnteresseerd in roeien en dat begrijpen wij volkomen. Want roeien is een heerlijke manier van ontspannen en inspannen. Bij ons kun je alleen of in teamverband roeien. Of het nu gaat om de perfecte cadans van een acht of de vrijheid in een skiff, het geeft een kick als je met je boot soepel door het water glijdt. Dat gevoel kun je niet beschrijven, dat moet je ervaren !

Gratis proefles ?

Wij snappen best dat je niet gelijk lid wilt worden van onze gezellige vereniging en dat je eerst even wilt komen snuffelen aan het roeien. Daarom bieden we iedereen die dat wil een gratis proefles. Iedere eerste zaterdag van de maand hebben van 11.00 tot 13.00 uur open huis. Samen met een ervaren instructeur ga je het water op en kun je heel voorzichtig ervaren wat het is. Natuurlijk is er dan ook tijd om de vloot te bekijken en de nodige informatie in te winnen. Wel verstandig om je hiervoor van tevoren even aan te melden zodat we zeker weten dat er voldoende instructeurs aanwezig zijn. Kun je onverhoopt toch niet komen op de afgesproken proefles, meld je dan even af.

CORONAVIRUS UPDATE

Samenvatting Protocol hervatten roei-activiteiten R.V. Zaankanaries

Er mag van de rijksoverheid, op advies van het RIVM, weer in beperkte mate gestart worden met de beoefening van buitensport. NOC*NSF heeft een sectorspecifiek Protocol opgesteld, waaruit de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) een sportspecifiek Protocol heeft opgesteld. Dit sportspecifieke Protocol heeft als leidraad gediend voor het voorliggende Verenigingsprotocol voor Roeivereniging Zaankanaries.

Het bestuur van R.V. Zaankanaries stelt de volgende voorzorgsmaatregelen voor.

 • Er geldt een eenrichtingsverkeer in de loods, via het rechter pad naar binnen, via het linker pad weer terug naar buiten. Deze route staat met pijlen op de grond gemarkeerd.
 • Voorkom grote groepen, spreid daarom de roeimomenten. Roeiafspraken worden via de Zaankanaries Whatapp-groep bekend gemaakt. Maximaal 5 personen tegelijkertijd aanwezig in de loods.
 • Instructie richt zich met name op het individuele roeien in eenpersoonsboten.
 • Personen in de risicogroepen (ouderen, chronisch zieken, hartpatiënten, etc.) worden gevraagd alert te blijven.
 • Roeiers mogen alleen naar de club komen om te roeien als ze geen ziekteverschijnselen hebben. Beperking van de lengte duurtraining van tot maximaal 2 uur en niet trainen op hoge intensiteit.
 • Er mag maximaal 1 boot op het vlot. Boten te water wachten op ruime afstand. Boten op de wal blijven buiten het schuifhek wachten.
 • Na het roeien dienen de handvatten van de riemen te worden schoon gemaakt met behulp van de aanwezige hygiënische doekjes en desinfecterend middel.
 • Voor en na het roeien en desinfecteren van de riemen wast iedereen goed de handen, conform de voorschriften van het RIVM.
 • De douches blijven gesloten, m.u.v. calamiteiten (omslaan)
 • De kantine is niet toegankelijk voor niet-leden. Maximale groepsgrootte in de kantine is 3 personen, de kantine dient namelijk als doorloop naar de kleedkamers. Deze aanvullende beperking zal op de glazen deur naar de kantine worden gepubliceerd.
 • Het delen van bidons of andere drinkbekers blijft niet toegestaan.
 • Deze maatregelen worden gepubliceerd nabij de deur in de loods en op onze website.

Uitwerking conform stramien KNRB

A) Terrein

– Een informatieblad is opgehangen bij de ingang van de loods waarop de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de RIVM-maatregelen duidelijk worden aangegeven.
– maximaal 1 boot op het vlot.
– wachten op vlotruimte op de wal geschied naast het schuifhek, met voldoende ruimte voor passeren vrijgelaten om de 1,5 meter afstand te garanderen.
– wachten op vlotruimte op het water geschied op voldoende afstand om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen.

B) Loods

– Schoonmaakartikelen zijn aanwezig bij de toegang van de loods.
– Er geldt een eenrichtingsverkeer in de loods. Via rechter botengang mogen leden naar binnen lopen, via de linker botengang wordt de loods verlaten.
– Boten mogen alleen tegen het eenrichtingsverkeer in de loods in of uit worden gebracht indien de loodsruimte verder leeg is.
– eenrichtingsverkeer is op de vloer gemarkeerd.
– maximaal 5 personen in de loodsruimte.
– maximaal 3 personen in de kantine.
– aanvullende beperking van het aantal personen in de kantine wordt op de deur naar de kantine kenbaar gemaakt.

C) Vlot

 – Bij het in het water leggen van de boot en het uit het water halen van de boot dient 1,5 meter afstand gehouden te worden.
– maximaal 1 boot op het vlot.
– wachten op vlotruimte op de wal geschied naast het schuifhek, met voldoende ruimte voor passeren vrijgelaten om de 1,5 meter afstand te garanderen.
– wachten op vlotruimte op het water geschied op voldoende afstand om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen. Dit is de verantwoordelijkheid van de stuurman (m/v)
– De riemen worden na gebruik door de roeier zelf teruggebracht naar de loods.

D) Ergometerruimte en Krachtruimte (NVT)

E) Begeleiders en veiligheid

– Roeiers komen alleen naar de Roeivereniging.
– Personen die niet direct betrokken zijn bij de activiteit (roeien dan wel onderhoud) worden geweerd.
– Veiligheidsvoorzieningen, zoals EHBO, brandblussers blijven bereikbaar. Bij omslaan mag gebruik gemaakt worden van warme douche in kleedkamers.

F) Hulpmiddelen voor het reguleren van de capaciteit

– Voor het reguleren van de roeiende leden stelt het verenigingsbestuur een meldplicht via Whatsapp-groep in. Ontmoetingen tussen roeiers worden hierdoor geminimaliseerd.
– Gezien het gering aantal leden van de vereniging is het onwaarschijnlijk dat grote groepen naar de vereniging komen.

G) Hygiëne

– Schoonmaakartikelen (desïnfectiemiddelen) zijn ruim aanwezig.
– (Riem)handels en bankjes worden direct na trainingssessie schoongemaakt met virus dodende zeep.
– Roeiers dienen vooraf en na afloop van het roeien de handen te reinigen met virus dodende zeep.
– Douches worden niet gebruikt. Douches mogen alleen gebruikt worden bij omslaan met de boot (noodgevallen).
– Roeier is thuis omgekleed (en vertrekt na het varen in dezelfde roeikledij), reserve kleding wordt bewaard in kledingtas in de kleedkamers.
– Roeiers nemen hun eigen bidon mee om uit te drinken.
– De toiletten zijn toegankelijk en worden regelmatig gereinigd.

H) Handhaving en evaluatie

– Een bestuurslid, de Secretaris, is corona-contactpersoon en die kent de richtlijnen en is verantwoordelijk voor het verantwoord doorgang vinden van de afspraken.
– De Secretaris evalueert met de hoofd-instructeur de maatregelen. Als dit uit evaluatie nodig blijkt wordt direct bijgestuurd.
– Roeiers/begeleiders spreken elkaar aan op naleving van de regels in de 1,5 meter samenleving.
– Bij het niet naleven van de afspraken wordt de roeier weggestuurd.

I) Vervoer van en naar de vereniging

– Roeiers komen met de fiets of auto. Gezien het gering aantal leden van de vereniging heeft dit nauwelijks impact op de vervoers-bewegingen rondom de roeivereniging.
– Het is niet mogelijk om met het openbaar vervoer naar de vereniging te komen. Het roeien geeft daardoor geen additionele druk op het OV.

J) Onderhoud en Beheer

– Werkzaamheden voor onderhoud en beheer van de boten, gebouwen en terrein worden niet uitgevoerd tijdens de trainingsmomenten.
– Personen belast met onderhoud en beheer houden zich aan de RIVM-richtlijnen.

K) Communicatie

– Het verenigingsbestuur maakt vooraf de protocollen, voorwaarden en de RIVM-richtlijnen kenbaar op de website en per e-mail naar zijn leden.
– Middels informatieborden/A4 worden de voorschriften op het roeiterrein/loods aangegeven.
– Bij aanpassingen van de maatregelen/voorschriften wordt een update richting de leden gegeven.

L) Richtlijnen RIVM

Roeiers dienen zich te houden aan de algemene richtlijnen van het RIVM, te weten:

– Houd 1,5m afstand (2 armlengtes) van anderen.
– Was je handen met virus dodende handzeep, of zorg voor schone handen door middel van virus dodende handgel (>70% alcohol).
– Schud geen handen.
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
– Blijf thuis als jijzelf, of een van jouw huisgenoten, klachten heeft zoals koorts, hoesten of verkoudheid. Roeiers kunnen om deze reden worden weggestuurd.